De illegale tabakshandel compleet in kaart

De Nationale Smokkel Monitor brengt de wereld van illegale tabakshandel en -smokkel compleet in kaart.

Van oorzaak tot gevolg en van onderzoek tot beleid. Hoe groot is het probleem? Wat doen de FIOD en de douane? Kunnen overheid en bedrijfsleven de verboden handel nog stoppen? Dit platform biedt de meest uitgebreide, actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie.

Het laatste nieuws

De Nationale Smokkel Monitor verzamelt het laatste nieuws over de illegale tabakshandel en bijkomende criminaliteit uit internationale media.

De prijs van accijns

Deze mini-documentaire belicht de wereld van illegale sigaretten en shag. Grootschalige smokkel, verboden fabrieken, handel via Telegram… criminelen bedenken steeds nieuwe manieren om hun illegale waar te verkopen.

1 Miljardenschade

De Nederlandse Staat verliest jaarlijks ruim 1,4 miljard euro door in het buitenland gekochte tabaksproducten. De wereldwijde handel in illegale sigaretten en shag bedraagt jaarlijks tussen de 35 en 40 miljard euro.

2 De gevolgen van sigarettensmokkel en verboden productie

Bedragen die direct zouden bijdragen aan overheidsdoelen zoals Preventie van Jeugdroken, het voortbestaan van vele winkels en bedrijven of het geven van voorlichting.
Het staat in nauw verband met wapenhandel, drugscriminaliteit, mensensmokkel en -uitbuiting (moderne slavernij) en terrorisme.
De controle op de leeftijdsgrens van 18 jaar is niet te handhaven. Door de toenemende illegale handel via kanalen als Telegram komt tabak steeds makkelijk bij jongeren terecht.
Er wordt niet voldaan aan regelgeving; het is onbekend wat er in illegale sigaretten zit en illegale fabrieken zijn bovendien verre van hygiënisch.
Er gaan enorme bedragen om in de illegale handel en de straffen laag: dat stimuleert draaideurcriminaliteit.
Fabrieken en straathandelaren staan niet op verlaten industrieterreinen, maar middenin bedrijvigheid en handel wordt gewoon in woonwijken gedreven, waardoor buurtveiligheid in gevaar komt.

MKB-winkeliers (zoals speciaalzaken en tabak & gemak-winkels) lopen klandizie mis; in sommige gevallen is het verlies van omzet 30%.

3 De belangrijkste oorzaken

Hoe hoger de accijns, hoe hoger de prijs van een pakje sigaretten, hoe meer consumenten op zoek gaan naar goedkopere en soms illegale tabaksproducten.

De Nederlandse overheid verhoogt de accijns continu, om roken te ontmoedigen. In andere landen gebeurt dat niet, of minder. Hoe groter het prijsverschil met sigaretten in andere landen is, hoe meer er gesmokkeld zal worden.

4 Hoe stoppen we dit?

De overheid kan zelf de belangrijkste bijdrage leveren aan het bestrijden van sigarettensmokkel. Door de hoogte van accijnzen internationaal af te stemmen, zal de aantrekkelijkheid van smokkel drastisch verminderen..

Nederlandse tabaksproducenten, verenigd in de VSK, zetten zich actief in om illegale handel in sigaretten en shag tegen te gaan. Ze investeren in allerlei maatregelen om controle te houden over grondstoffen, productie en distributie.

5 Invallen door douane en FIOD

Het bestrijden van de zwarte markt doet VSK onder andere met behulp van privé rechercheurs, die handelaren opsporen en informatie doorgeven aan de autoriteiten. Er is een nauwe samenwerking met de FIOD en de douane. Die leidt regelmatig tot het oprollen van illegale fabrieken, inbeslagnames van verboden ladingen en arrestaties. Maar het blijft volgens deskundigen een druppel op de gloeiende plaat.

6 Wetenschappelijk onderzoek

De VSK doet samen met vele partners onderzoek naar illegale tabakshandel en brengt hier wetenschappelijke rapporten over uit. Zo bleek uit onderzoek van WSPM dat ruim 1 op de 3 sigaretten die in Nederland gerookt worden, uit het buitenland afkomstig is. Over slechts 68% van de gevonden verpakkingen was Nederlandse belasting (accijns en btw) betaald.

7 Over de Smokkelmonitor

De Nationale Smokkel Monitor is een initiatief van VSK. VSK is de Nederlandse vereniging van Sigaretten- en Kerftabak-fabrikanten. De Smokkelmonitor brengt de illegale handel in tabak in kaart, met de nadruk op Nederland en ons omringende landen.