skip to Main Content

Wat zijn de gevolgen van illegale tabakshandel?

Illegale sigarettenhandel is een serieus probleem, dat jaarlijks in omvang groeit. Volgens Global Financial Integrity, een onderzoeks- en adviesbureau uit Washington DC, is georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit een industrie met een jaarlijkse waarde van 2,2 triljoen dollar, waarvan 1,1 triljoen uit vervalsing komt. Populaire consumentengoederen zoals merkkleding, medicijnen, cosmetica, speelgoed, elektronica en sigaretten zijn in grote getalen te vinden op de zwarte markt en ondermijnen daarmee meerdere onderdelen van onze samenleving. Volgens the European Anti-Fraud Office lopen staten miljarden aan belastingen mis, winkels verliezen klandizie en de volksgezondheid komt serieus in het geding, doordat namaaksigaretten slecht gemaakt zijn, geen rekening houden met de leeftijdsgrens en niet voldoen aan regelgeving.

Illegale tabak ondermijnt Preventie Jeugdroken

Illegale tabak vergroot de toegang tot, en betaalbaarheid van tabaksproducten en daarmee draagt het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie direct bij aan de ondermijning van tabakswetgeving. Je kunt ervan uitgaan dat een handelaar in illegale sigaretten geen ID controle uitvoert en zeker niet voldoet aan alle eisen m.b.t. de verkoop van tabak. Illegale tabak voldoet niet aan de strenge Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Uit Brits onderzoek blijkt dat illegale sigaretten onder andere stof, rattenuitwerpselen en asbest kunnen bevatten.

Illegale tabak financiert georganiseerde misdaad

De gevolgen van de illegale sigarettenhandel strekken verder dan je zou denken. Uit onderzoek van het Aanjaagteam Ondermijning blijkt dat de afgelopen jaren de rol van Nederland als een van de grootste doorvoerhavens en producenten van drugs sterk groeit. Als gevolg hiervan is er een stevige groei in de hoeveelheid drugscriminaliteit. De voorzitter van de Politiebond, Jan Struijs, geeft in gesprek met RTL-nieuws aan dat de harde en georganiseerde misdaad uit de hand loopt en de politie onvoldoende antwoorden heeft om deze te kunnen bestrijden. Om een vuist te kunnen maken tegen de zware criminaliteit dient men echter verder te kijken dan de usual suspects. Waar men wellicht denkt aan containers vol cocaïne en drugslabs op het platteland als motor van de georganiseerde criminaliteit blijft het probleem van illegale handel en productie van namaaksigaretten onterecht onderbelicht. Volgens Brits onderzoek levert een vrachtwagen met illegale sigaretten criminelen in een klap meer dan 1,25 miljoen euro op[1], wat overeenkomt met zo’n 41 kg cocaïne.

Illegale tabak draagt niet financieel bij aan de samenleving

In plaats van het spekken van criminelen zou de maatschappij meer baat hebben bij inkomsten uit gematigde tabaksaccijns. De Britse douane berekende in 2017 dat de overheid wekelijks meer dan 53 miljoen euro misloopt door de verkoop van illegale sigaretten.  Uit een ander onderzoek bleek dat ook winkeliers maar liefst 4 miljard euro in één jaar misliepen. Volgens de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) zouden de in 2020 in beslag genomen tabak en sigaretten – als die in Nederland op de markt waren gekomen – de schatkist 53 miljoen euro aan misgelopen inkomsten (accijns en BTW) hebben gekost. De verloren inkomsten voor de Nederlandse detailhandel zouden bijgevolg navenant zijn. Dit zijn allemaal bedragen die direct zouden bijdragen aan overheidsdoelen zoals Preventie van Jeugdroken, het voortbestaan van vele winkels en bedrijven of het geven van voorlichting.

Back To Top
Zoeken