skip to Main Content

Wetenschappelijke rapporten over illegale tabakshandel

20210324_A&M_Causes and Control of Ilegal Tobacco 3rd Edition_vF[75]

Causes and control of illicit tobacco (2021)

Onderzoeksbureau Alvarez & Marsal onderzocht gegevens uit 71 landen. Het blijkt dat de hoge prijs van legale tabak een van de belangrijkste factoren is achter de illegale tabakshandel.De analyses laten een sterk verband zien tussen het deel van het inkomen dat nodig is om sigaretten te kopen en de illegale handel als aandeel van het totale tabaksgebruik (legaal en illegaal). Hetzelfde geldt voor alcoholische dranken, waarschijnlijk een van de productcategorieën die het dichtst bij tabak ligt. Hoewel daling van inkomens een rol speelde in de daling van de betaalbaarheid van legale tabak, zijn de gestegen prijzen in de winkel de belangrijkste oorzaak voor de toename van illegale handel. Hierbij waren hogere belastingen (accijns) de belangrijkste oorzaak van de omvang en het tempo van de prijsstijgingen.

Download het hele rapport (PDF; 1,5 MB)

tn EMPACT

Results of the 2020 EMPACT Operational Action Plans and Joint Action Days

Dit rapport gaat over de resultaten van de EMPACT Operational Action Plans in 2020.

EMPACT is het Europese multidisciplinaire platform dat is opgericht om ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit aan te pakken door middel van een effectieve samenwerking tussen wetshandhavers van de EU-lidstaten, agentschappen, instellingen en andere relevante (publieke en private) partijen.De bestrijding van accijnsfraude (waaronder illegale tabakshandel) is een van de EMPACT-prioriteiten die de Europese Raad voor de periode 2018-2021 heeft vastgesteld.

Download het hele rapport (PDF, 1,2 MB)

210624 cover onderzoek kantar pagina

KANTAR FMC rapport 2020: De grensoverschrijdende handel stijgt in 2020

KANTAR onderzoekt in opdracht van VSK jaarlijks het aandeel van de grensoverschrijdende handel in tabaksproducten in Nederland. Dit rapport laat zien dat in 2020 het aandeel sigarettenverpakkingen uit het buitenland, ondanks het feit dat de grenzen lang gesloten bleven vanwege de verscheidene corona lockdowns, is gestegen naar 12%.De sterkte stijging is met name te zien in de Duitse grensoverschrijdende handel; deze is 15%. Een eveneens sterke stijging zien we terug in de Belgische grensoverschrijdende handel, die dit kwartaal stijgt naar 8%.

Download het hele rapport (PDF, 1 MB)

210922 wspm empty packs recht

WSPM Empty Packs Survey Q4 2020

WSPM hanteert een unieke onderzoeksmethode om de hoeveelheid illegale en gesmokkelde sigaretten in een markt in kaart te brengen. Het bureau analyseerde de herkomst van 7.000 lege sigarettenpakjes die zij vonden in (zwerf)afval. Het bleek dat over 84% van de gevonden verpakkingen belasting (accijns) was betaald. 0,8% van de sigaretten was afkomstig van illegale fabrieken en bijna 16% (gesmokkeld) uit andere landen. Deze cijfers gaan over de laatste drie maanden van 2020, waarbij er door de lockdown en andere coronabeperkingen aanmerkelijk minder toerisme en reizigers waren. Vandaar dat het aantal gevonden gesmokkelde sigaretten wellicht lager was dan een jaar eerder: 15,8%, tegenover 19,4% in 2019. Het aantal illegaal gefabriceerde sigaretten nam echter toe ten opzichte van het jaar ervoor, een stijging van 0,3 naar 0,8%.

Download hier het hele rapport (PDF, 2,5 MB)

tn The Gathering Storm

 The Gathering Storm (2020)

De coronapandemie veroorzaakt ongekende problemen in de hele wereld en heeft impact op alle vormen van samenleving en handel. Criminelen grijpen hun kans om juist nu manieren te vinden om de ongerustheid onder de bevolking uit te buiten en zich verder te verrijken met de handel in illegale tabak.[lees meer]

Dit onderzoek is uitgevoerd door Japan Tobacco International (JTI) in 50 landen. Het toont aan dat coronamaatregelen sommige aspecten van illegale tabaksproductie en -levering weliswaar hebben belemmerd, maar dat deze hiermee niet nog lang niet tot stilstand is gebracht.

Download het hele rapport (PDF, 3,3 MB)

tn Europol

IP Crime And Its Link To Other Serious Crime

Dit rapport gaat over de verschillende manieren waarop criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom verbonden is met andere vormen van misdaad.Er zijn twee manieren waarop criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom in verband kan worden gebracht met andere criminele activiteiten: de ene criminele activiteit ondersteunt de andere, of het gaat om parallelle activiteiten.

Download het hele rapport (PDF, 4,2 MB)

Back To Top
Zoeken