skip to Main Content

Wetenschappelijke rapporten over illegale tabakshandel

211022 KANTAR rapport voorkant

KANTAR RYO rapport Q3, 2021: Steeds meer rokers halen shag uit buurlanden

KANTAR onderzoekt in opdracht van VSK regelmatig het aandeel van de grensoverschrijdende handel in tabaksproducten in Nederland. Dit rapport laat zien dat in het derde kwartaal van 2021 het aandeel shagverpakkingen uit het buitenland is gestegen naar 23%. De sterkte stijging is met name te zien in de Duitse grensoverschrijdende handel.

Aan het onderzoek deden 500 shagrokers mee. De verpakkingen die door een respondent waren gekocht, werden  nauwkeurig in kaart gebracht. Ook de dag van aankoop en het land van herkomst werden bijgehouden. In totaal zijn er 2.449 pakjes shag onderzocht.

Download het hele rapport (PDF, 2 MB)

210922 wspm empty packs recht

WSPM Empty Packs Survey Q2 2021

WSPM hanteert een unieke onderzoeksmethode om de hoeveelheid illegale en gesmokkelde sigaretten in een markt in kaart te brengen. Het bureau analyseerde de herkomst van 7.000 lege sigarettenpakjes die zij vonden in (zwerf)afval. Het bleek dat over slechts 78% van de in Nederland gevonden verpakkingen Nederlandse belasting (accijns en btw) was betaald. 0,8% van de sigaretten was afkomstig van illegale fabrieken en bijna 22% (gesmokkeld) uit andere landen. In de grensgemeenten Maastricht en Roosendaal zijn bijna 2 van de 3 sigarettenpakjes gesmokkeld uit het buitenland. Het aantal illegaal gefabriceerde sigaretten bleef stabiel ten opzichte van het jaar ervoor: 0,8%.

Download hier het hele rapport (PDF, 2,5 MB)

210923 kpmg illicit trade

Illicit cigarette consumption in the EU, UK, Norway and Switzerland (KPMG)

Uit een jaarlijkse studie van KPMG blijkt dat in 2020  6,2% van de totale sigarettenconsumptie in Nederland illegaal was. Hierdoor liep de schatkist meer dan € 200 miljoen aan accijnzen mis, een stijging van € 46 miljoen ten opzichte van 2019.

Het rapport van KPMG brengt de omvang en de ontwikkeling van de illegale sigarettenmarkt in kaart en wordt uitgevoerd in opdracht van Philip Morris Internationaal. De studie heeft betrekking op de 27 lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Download hier het hele rapport (PDF, 8,2 MB)

210922 alvarez causes recht

Causes and control of illicit tobacco (2021)

Onderzoeksbureau Alvarez & Marsal onderzocht gegevens uit 71 landen. Het blijkt dat de hoge prijs van legale tabak een van de belangrijkste factoren is achter de illegale tabakshandel.De analyses laten een sterk verband zien tussen het deel van het inkomen dat nodig is om sigaretten te kopen en de illegale handel als aandeel van het totale tabaksgebruik (legaal en illegaal). Hetzelfde geldt voor alcoholische dranken, waarschijnlijk een van de productcategorieën die het dichtst bij tabak ligt. Hoewel daling van inkomens een rol speelde in de daling van de betaalbaarheid van legale tabak, zijn de gestegen prijzen in de winkel de belangrijkste oorzaak voor de toename van illegale handel. Hierbij waren hogere belastingen (accijns) de belangrijkste oorzaak van de omvang en het tempo van de prijsstijgingen.

Download het hele rapport (PDF; 1,5 MB)

tn EMPACT

Results of the 2020 EMPACT Operational Action Plans and Joint Action Days

Dit rapport gaat over de resultaten van de EMPACT Operational Action Plans in 2020.

EMPACT is het Europese multidisciplinaire platform dat is opgericht om ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit aan te pakken door middel van een effectieve samenwerking tussen wetshandhavers van de EU-lidstaten, agentschappen, instellingen en andere relevante (publieke en private) partijen.De bestrijding van accijnsfraude (waaronder illegale tabakshandel) is een van de EMPACT-prioriteiten die de Europese Raad voor de periode 2018-2021 heeft vastgesteld.

Download het hele rapport (PDF, 1,2 MB)

tn The Gathering Storm

 The Gathering Storm (2020)

De coronapandemie veroorzaakt ongekende problemen in de hele wereld en heeft impact op alle vormen van samenleving en handel. Criminelen grijpen hun kans om juist nu manieren te vinden om de ongerustheid onder de bevolking uit te buiten en zich verder te verrijken met de handel in illegale tabak.[lees meer]

Dit onderzoek is uitgevoerd door Japan Tobacco International (JTI) in 50 landen. Het toont aan dat coronamaatregelen sommige aspecten van illegale tabaksproductie en -levering weliswaar hebben belemmerd, maar dat deze hiermee niet nog lang niet tot stilstand is gebracht.

Download het hele rapport (PDF, 3,3 MB)

tn Europol

IP Crime And Its Link To Other Serious Crime

Dit rapport gaat over de verschillende manieren waarop criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom verbonden is met andere vormen van misdaad.Er zijn twee manieren waarop criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom in verband kan worden gebracht met andere criminele activiteiten: de ene criminele activiteit ondersteunt de andere, of het gaat om parallelle activiteiten.

Download het hele rapport (PDF, 4,2 MB)

Back To Top
Zoeken