skip to Main Content

Wetenschappelijke rapporten over illegale tabakshandel

kantar RYO 2022 Q1 cover

KANTAR RYO rapport Q1 2022: Steeds meer rokers halen shag uit buurlanden

Dit rapport van KANTAR over het eerste kwartaal van dit jaar laat zien dat 24% van alle door de respondenten geregistreerde pakjes shag uit het buitenland afkomstig zijn; in de laatste 3 maanden van 2021 was dit nog 19%. De stijging is met name te zien in de Duitse grensoverschrijdende handel. De meeste mensen die hun shag niet in eigen land kochten, haalden ze uit Duitsland of België. 

KANTAR onderzoekt in opdracht van VSK regelmatig het aandeel van de grensoverschrijdende handel in tabaksproducten in Nederland. Aan dit onderzoek deden 443 shagrokers vrijwillig mee. De verpakkingen die door een respondent waren gekocht, werden nauwkeurig in kaart gebracht. Ook de dag van aankoop en het land van herkomst werden bijgehouden. In totaal zijn er 2.044 pakjes shag onderzocht.

Download het hele rapport (PDF, 500 Kb)

kantar FMC 2022 Q1 cover

KANTAR FMC rapport Q1 2022: Ook sigarettensmokkel stijgt

Van alle geregistreerde pakjes sigaretten die in Nederland gerookt worden, komt 15% uit het buitenland, laat het rapport van KANTAR van het eerste kwartaal van dit jaar zien. In Q4 van 2021 was dit nog 11%. De meeste mensen die hun sigaretten niet in eigen land kochten, kochten ze in Duitsland of België. 

KANTAR onderzoekt in opdracht van VSK regelmatig het aandeel van de grensoverschrijdende handel in tabaksproducten in Nederland. Gedurende drie weken verzamelen respondenten hun sigarettenverpakkingen en registreren deze online. In het eerste kwartaal van 2022 waren 384 sigarettenrokers bereid tot deelname. Er werden 2.982 pakjes onderzocht.

Download het hele rapport (PDF, 500 Kb)

Schermafbeelding 2022-03-15 om 13.32.19

Jaarverslag European Migrant Smuggling Centre (EMSC)

Europol publiceerde het jaarverslag 2021 van het Europees Centrum voor Migrantensmokkel (EMSC). Het rapport beschrijft de migrantensmokkel en mensenhandel, waarmee de Europese Unie nog altijd geconfronteerd wordt. 

Migrantensmokkel en mensenhandel behoren tot de ernstigste misdrijven. Criminele netwerken die zich toeleggen op het smokkelen van illegale goederen zoals tabak, drugs en gestolen goederen, zijn vaak betrokken bij migrantensmokkel. Hierbij profiteren zij van de Europese infrastructuur. De criminele organisaties die in het rapport worden beschreven zijn flexibel, divers, hebben een groot netwerk en zijn altijd gericht op winst.

Download hier het hele rapport (PDF, 2,5 MB)

220307 cover WSPM Q4 2021

WSPM Empty Packs Survey Q4 2021

Uit onderzoek van WSPM bleek dat ruim 1 op de 3 sigaretten die in Nederland gerookt worden, uit het buitenland komen. Over slechts 68% van de in Nederland gevonden verpakkingen was Nederlandse belasting (accijns en btw) betaald. De meeste sigaretten werden vanuit België en Bulgarije gesmokkeld. 0,7% van de sigaretten was afkomstig van illegale fabrieken.  

WSPM hanteert een unieke onderzoeksmethode om de hoeveelheid illegale en gesmokkelde sigaretten in kaart te brengen. Het bureau analyseerde de herkomst van 7.000 lege sigarettenpakjes die zij vonden in (zwerf)afval. 

Download hier het hele rapport (PDF, 2,5 MB)

210922 wspm empty packs recht

WSPM Empty Packs Survey Q2 2021

WSPM hanteert een unieke onderzoeksmethode om de hoeveelheid illegale en gesmokkelde sigaretten in een markt in kaart te brengen. Het bureau analyseerde de herkomst van 7.000 lege sigarettenpakjes die zij vonden in (zwerf)afval. Het bleek dat over slechts 78% van de in Nederland gevonden verpakkingen Nederlandse belasting (accijns en btw) was betaald. 0,8% van de sigaretten was afkomstig van illegale fabrieken en bijna 22% (gesmokkeld) uit andere landen. In de grensgemeenten Maastricht en Roosendaal zijn bijna 2 van de 3 sigarettenpakjes gesmokkeld uit het buitenland. Het aantal illegaal gefabriceerde sigaretten bleef stabiel ten opzichte van het jaar ervoor: 0,8%.

Download hier het hele rapport (PDF, 2,5 MB)

210923 kpmg illicit trade

Illicit cigarette consumption in the EU, UK, Norway and Switzerland (KPMG)

Uit een jaarlijkse studie van KPMG blijkt dat in 2020  6,2% van de totale sigarettenconsumptie in Nederland illegaal was. Hierdoor liep de schatkist meer dan € 200 miljoen aan accijnzen mis, een stijging van € 46 miljoen ten opzichte van 2019.

Het rapport van KPMG brengt de omvang en de ontwikkeling van de illegale sigarettenmarkt in kaart en wordt uitgevoerd in opdracht van Philip Morris Internationaal. De studie heeft betrekking op de 27 lidstaten van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Download hier het hele rapport (PDF, 8,2 MB)

210922 alvarez causes recht

Causes and control of illicit tobacco (2021)

Onderzoeksbureau Alvarez & Marsal onderzocht gegevens uit 71 landen. Het blijkt dat de hoge prijs van legale tabak een van de belangrijkste factoren is achter de illegale tabakshandel.De analyses laten een sterk verband zien tussen het deel van het inkomen dat nodig is om sigaretten te kopen en de illegale handel als aandeel van het totale tabaksgebruik (legaal en illegaal). Hetzelfde geldt voor alcoholische dranken, waarschijnlijk een van de productcategorieën die het dichtst bij tabak ligt. Hoewel daling van inkomens een rol speelde in de daling van de betaalbaarheid van legale tabak, zijn de gestegen prijzen in de winkel de belangrijkste oorzaak voor de toename van illegale handel. Hierbij waren hogere belastingen (accijns) de belangrijkste oorzaak van de omvang en het tempo van de prijsstijgingen.

Download het hele rapport (PDF; 1,5 MB)

tn EMPACT

Results of the 2020 EMPACT Operational Action Plans and Joint Action Days

Dit rapport gaat over de resultaten van de EMPACT Operational Action Plans in 2020.

EMPACT is het Europese multidisciplinaire platform dat is opgericht om ernstige internationale en georganiseerde criminaliteit aan te pakken door middel van een effectieve samenwerking tussen wetshandhavers van de EU-lidstaten, agentschappen, instellingen en andere relevante (publieke en private) partijen.De bestrijding van accijnsfraude (waaronder illegale tabakshandel) is een van de EMPACT-prioriteiten die de Europese Raad voor de periode 2018-2021 heeft vastgesteld.

Download het hele rapport (PDF, 1,2 MB)

tn The Gathering Storm

 The Gathering Storm (2020)

De coronapandemie veroorzaakt in 2020 ongekende problemen in de hele wereld en heeft impact op alle vormen van samenleving en handel. Criminelen grijpen hun kans om juist nu manieren te vinden om de ongerustheid onder de bevolking uit te buiten en zich verder te verrijken met de handel in illegale tabak.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Japan Tobacco International (JTI) in 50 landen. Het toont aan dat coronamaatregelen sommige aspecten van illegale tabaksproductie en -levering weliswaar hebben belemmerd, maar dat deze hiermee niet nog lang niet tot stilstand is gebracht.

Download het hele rapport (PDF, 3,3 MB)

tn Europol

IP Crime And Its Link To Other Serious Crime

Dit rapport van Europol gaat over de verschillende manieren waarop criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom verbonden is met andere vormen van misdaad. Er zijn twee manieren waarop criminaliteit op het gebied van intellectuele eigendom in verband kan worden gebracht met andere criminele activiteiten: de ene criminele activiteit ondersteunt de andere, of het gaat om parallelle activiteiten.

Download het hele rapport (PDF, 4,2 MB)

Back To Top
Zoeken