220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo
1.
Miljardenschade
2.
Gevolgen
3.
Oorzaken
4.
Hoe stoppen we dit?
5.
Invallen
6.
Onderzoek

Hoe stoppen we dit?

De illegale handel in tabak vindt wereldwijd plaats. Door de betrokkenheid van de georganiseerde misdaad is een bestrijding van illegale handel van groot belang. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken.

Belanghebbenden zoals beleidsmakers, regelgevers, belastingautoriteiten, handhavingsinstanties, volksgezondheidswerkers en legale tabaksbedrijven zijn hierbij betrokken. Alleen door in Europees verband samen te werken kunnen doeltreffende en uitvoerbare maatregelen worden genomen.

Als de overheid de accijns wil verhogen, zegt VSK: doe dat op een gematigde wijze, verspreid over meerdere jaren. Deze aanpak is in Duitsland al zeer succesvol gebleken. Grote, schoksgewijze verhogingen zouden smokkel alleen maar in de hand werken.

De legale tabaksmarkt in cijfers

Totale marktwaarde (2020):

0

Belastingopbrengst
(accijns + btw):

0

Aantal tabaksverkooppunten in Nederland:

0
0

Verkooppunten

Zorg ervoor dat verkooppunten goed verdeeld zijn over het land. Met grote prijsverhogingen en minder verkooppunten jaagt de overheid mensen de grens over of het illegale circuit in. Daar helpen we onze economie en de volksgezondheid niet mee vooruit, stelt VSK.

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het tegengaan van illegale handel in tabak werkt VSK samen met de Douane en FIOD. Lees hier meer over deze samenwerking