220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

Nationale Smokkel Monitor

is een initiatief van VSK

De Nationale Smokkel Monitor is een initiatief van VSK, de Vereniging van Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten. De leden van deze organisatie zijn vijf Nederlandse en internationale bedrijven.

De Vereniging heeft als doel het beschermen van de belangen van de – in Nederland gevestigde – fabrikanten en importeurs van sigaretten en shag. Zij richten zich op het voeren van gesprekken met stakeholders. Denk hierbij aan de overheid en politiek, de handel, belangenorganisaties, media en het publiek. VSK wil een betrouwbare gesprekspartner zijn op het gebied van tabak-gerelateerde onderwerpen. Hierbij gaat het om transparantie en relevantie. Ze geven heldere standpunten en leveren constructieve suggesties en bijdragen als het gaat over tabakssector en roken.

Waarom is dit belangrijk voor de leden van VSK?

De illegale handel verzwakt de gereguleerde en legale tabaksmarkt. Zo missen overheden miljarden aan belastinginkomsten en zijn de illegale producten van zeer slechte kwaliteit. Ook financiert de handel in illegale tabak andere activiteiten van criminele bendes en zelfs terroristische groeperingen.

Wat doen fabrikanten om illegale handel te voorkomen?

VSK vindt de strijd tegen de illegale handel topprioriteit. Ze schakelen wereldwijd teams van voormalige wetshandhavers, douaniers, advocaten en inlichtingenofficieren in om illegale handel te voorkomen en te bestrijden. Zo werkt VSK samen met de Nederlandse douane. Ze trainen douaniers om hen te helpen nep sigaretten van echte sigaretten te onderscheiden.

Legale tabaksfabrikanten investeren veel in de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen die gericht zijn op illegale handel en nalevingsprogramma’s.De leden van VSK hebben ook geïnvesteerd in het opzetten van professionele teams en gedragscodes.

Strijd tegen de illegale tabakshandel

De volgende programma’s zijn ontwikkeld om de strijd tegen de illegale handel tegen te gaan:

Know your supplier

Een beleid om ervoor te zorgen dat leveranciers van tabaksbedrijven bekend staan als eerlijk en integer. Bijvoorbeeld dat zij vanuit een magazijn of vrachtwagenbedrijf geen goederen illegaal zullen verkopen. Maar ook dat tabaksbedrijven zich niet bezighouden met het leveren van materialen, machines of diensten aan illegale handelaren.

Beveiligingsprogramma’s

Maatregelen die het risico op diefstal tijdens transport verlagen. Daarnaast moeten deze maatregelen de kans verkleinen, dat gestolen producten op de legale markt komen.

Bestrijding van het witwassen van geld

Een beleid om de risico’s van het gebruik van tabaksproducten om geld wit te wassen zo goed mogelijk te beperken.

Track and trace

Een onderzoek naar opsporings- en traceermogelijkheden van producten. Dit moet de tabaksbedrijven en de wetshandhaving in staat stelt in te schatten of producten naar markten worden vervoerd waar ze niet voor bestemd zijn.

Know your market

Markt- en volumeontwikkelingen volgen om ervoor te zorgen dat producten in de juiste hoeveelheden worden geleverd. Dit betekent dat deze hoeveelheid in verhouding staat tot de legale marktvraag en consumptie in de beoogde markt.

Samenwerking met de overheid

Samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld EU-lidstaten en wetshandhavers.

De leden van VSK

 

De VSK behartigt zowel de individuele als de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Voor meer informatie, ga naar vsk-tabak.nl.