skip to Main Content

Wat doen fabrikanten om illegale handel te voorkomen?

VSK vindt de strijd tegen de illegale handel topprioriteit. Ze schakelen wereldwijd teams van voormalige wetshandhavers, douaniers, advocaten en inlichtingenofficieren in om illegale handel te voorkomen en te bestrijden. Zo werkt VSK samen met de Nederlandse douane. Ze trainen douaniers om hen te helpen nep sigaretten van echte sigaretten te kunnen onderscheiden.

Legale tabaksfabrikanten investeren veel in de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen die gericht zijn op Anti Illicit Trade (AIT) en nalevingsprogramma’s.

De leden van VSK hebben ook geïnvesteerd in het opzetten van professionele teams en gedragscodes. Zo willen ze ervoor zorgen dat aan de eisen van samenwerkingsovereenkomsten en rapporten van overeenstemming wordt voldaan.

Strijd tegen de illegale tabakshandel

De volgende programma’s zijn ontwikkeld om de strijd tegen de illegale handel aanzienlijk te beperken:

know your customer
Know your customer

Een beleid om ervoor te zorgen dat tabaksbedrijven alleen zakendoen met – en producten leveren aan – klanten die een reputatie hebben van eerlijkheid en integriteit. Daarnaast mogen deze tabaksbedrijven niet betrokken zijn bij illegale handel. Ook mogen zij alleen producten leveren die voldoen aan de fiscale, wettelijke en regelgevende vereisten van de beoogde retailmarkt.

know your supplier
Know your supplier

Een beleid om ervoor te zorgen dat leveranciers van tabaksbedrijven bekend staan om eerlijkheid en integriteit. Bijvoorbeeld dat zij vanuit een magazijn of vrachtwagenbedrijf geen goederen illegaal zullen verkopen. Maar ook dat tabaksbedrijven zich niet bezighouden met het leveren van materialen, machines of diensten aan illegale handelaren.

beveiligingsprogramma's
Beveiligingsprogramma’s

Maatregelen die het risico op productdiefstal tijdens het transport verlagen. Daarnaast moeten deze maatregelen de kans dat gestolen producten op de legale markt komen verkleinen.

bestrijding van het witwassen van geld
Bestrijding van het witwassen van geld

Een beleid om de risico’s van het gebruik van tabaksproducten om geld wit te wassen te beperken.

track and trace
Track and trace

Een onderzoek naar productbeslag en opsporings- en traceermogelijkheden. Dit moet de tabaksbedrijven en de wetshandhaving in staat stelt in te schatten of producten naar markten worden vervoerd waar ze niet voor bestemd waren.

know your market
Know your market

Markt- en volumeontwikkelingen volgen om ervoor te zorgen dat producten in de juiste hoeveelheden worden geleverd. Dit betekent dat deze hoeveelheid in verhouding staat tot de legitieme marktvraag en consumptie in de beoogde markt.

samenwerking met de overheid
Samenwerking met de overheid

Samenwerkingsverbanden – bijvoorbeeld met EU-lidstaten – en rapporten van overeenstemming (Mou’s) met wetshandhavers.

Back To Top
Zoeken