skip to Main Content

Wat doen fabrikanten om illegale handel te voorkomen?

Voor de leden van VSK is voorkomen en bestrijden van illegale handel topprioriteit. Ze schakelen wereldwijd teams van voormalige wetshandhavers, douaniers, advocaten en inlichtingenofficieren in om illegale handel te voorkomen en te bestrijden. Zo werkt VSK samen met de Nederlandse douane, waarbij VSK de douane bijstaat in het trainen van douaniers om hen te helpen om nep sigaretten van echte sigaretten te kunnen onderscheiden.

Legale tabaksfabrikanten doen aanzienlijke investeringen in de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen die gericht zijn op Anti Illicit Trade (AIT) en nalevingsprogramma’s.

De leden van VSK hebben ook geïnvesteerd in het opzetten van professionele teams en gedragscodes om ervoor te zorgen dat aan de vereisten van samenwerkingsovereenkomsten en memoranda van overeenstemming wordt voldaan.

De volgende programma’s zijn ontwikkeld om de illegale handel aanzienlijk te beperken:

know your customer
Know your customer

Beleid om ervoor te zorgen dat tabaksbedrijven (a) alleen zakendoen met en producten leveren aan klanten die een reputatie hebben van eerlijkheid en integriteit en niet betrokken zijn bij illegale handel, en (b) alleen producten leveren die voldoen aan de fiscale, wettelijke en regelgevende vereisten van de beoogde retailmarkt.

know your supplier
Know your supplier

Beleid om ervoor te zorgen dat leveranciers van tabaksbedrijven bekend staan om eerlijkheid en integriteit (bijv. dat zij vanuit een magazijn of vrachtwagenbedrijf geen goederen illegaal zullen verkopen) en zich niet bezighoudt met het leveren van materialen, machines of diensten aan illegale handelaren.

beveiligingsprogramma's
Beveiligingsprogramma’s

Maatregelen die het risico op productdiefstal tijdens het transport verlagen, en de kans dat gestolen producten op de legale markt komen verkleinen.

bestrijding van het witwassen van geld
Bestrijding van het witwassen van geld

Beleid om de risico’s van het gebruik van tabaksproducten om geld wit te wassen te beperken.

track and trace
Track and trace

Onderzoek naar productbeslag en opsporings- en traceermogelijkheden, dat de tabaksbedrijven en de wetshandhaving in staat stelt in te schatten of producten naar markten worden vervoerd waar ze niet voor bestemd waren.

know your market
Know your market

Markt- en volumeontwikkelingen volgen om ervoor te zorgen dat producten alleen worden geleverd in hoeveelheden die in verhouding staan tot de legitieme marktvraag en consumptie in de beoogde markt.

samenwerking met de overheid
Samenwerking met de overheid

Samenwerkingsverbanden (bijv. met EU-lidstaten) en memoranda van overeenstemming (Mou’s) met wetshandhavers

Back To Top
Zoeken