220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

De jeugd van tegenwoordig steekt nauwelijks nog een sigaret op

Het aantal jongeren in het voortgezet onderwijs dat rookt, is de afgelopen jaren drastisch teruggelopen. Dat kan worden afgeleid uit de uitkomsten van een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau naar de gewoonten van jongeren, waarover de Volkskrant publiceert.

Uit het onderzoek, dat om de vier jaar plaatsvindt en waaraan ruim 8.300 jeugdigen in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar in 2017 anoniem hun medewerking verleenden (volgens de onderzoekers een dwarsdoorsnede van de Nederlandse jeugd), blijkt onder meer dat roken bij jongeren in het onderwijs duidelijk op zijn retour is. Gaf in 2001 nog 47 procent van de middelbare scholieren aan ooit een keer een sigaret te hebben opgestoken; in 2017 was dat percentage teruggelopen naar zo’n 17 procent.

Het aantal leerlingen dat dagelijks rookt, lag in 2001 nog rond de 13 procent. In 2017 gaf nog maar één op de vijftig leerlingen aan elke dag te roken. Op de vraag wie in de maand voorafgaand aan het onderzoek ten minste één keer had gerookt, antwoordde in 2009 nog 17 procent van de ondervraagde jongeren met ‘ja’. In 2017 bedroeg dat percentage ongeveer 2.

Lees meer bij de Volkskrant:

De jeugd van tegenwoordig over druk, roken en seks

 

 

Alle oorzaken en gevolgen van illegale sigaretten-handel

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn