220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

Australische overheidsinstelling: ‘plain packaging’ heeft niet geleid tot minder rokers

De maatregelen die de Australische overheid in 2012 heeft genomen om het aantal rokers in het land sterk terug te dringen (onder andere belastingverhogingen en de introductie van zogeheten neutrale verpakkingen) hebben niet het beoogde effect gehad. Dat blijkt volgens de Maleise krant The Malay Mail uit een onlangs verschenen rapport van The Australian Institute of Health and Welfare, een overheidsinstelling met grotendeels dezelfde taken als het RIVM in Nederland.

Volgens de 2019 National Drug Strategy Household Survey, die deze week verschenen is, heeft het aantal dagelijkse rokers in Australië in de 20 jaar voor 2012 een gestage daling laten zien. Elk jaar opnieuw nam het aantal mensen dat dagelijks één of meer sigaretten rookte, met ongeveer een half procent af. Na 2012 – het jaar waarin de maatregelen om roken te ontmoedigen van kracht werden – bedroeg de gemiddelde jaarlijkse daling nog iets meer dan een kwart procent. Dit ondanks het feit dat een pakje sigaretten in het land bijna 30 euro kost, een gevolg van het accijnsbeleid dat volgens de Australische overheid veel rokers had moeten aanzetten om te stoppen.

De invoering van neutrale verpakkingen, een maatregel die is genomen om roken ‘minder aantrekkelijk’ te maken, heeft evenmin gewerkt. Uit het onderzoek van The Australian Institute of Health and Welfare blijkt dat drie op de tien rokers geen enkele interesse heeft om het roken op te geven, eenzelfde aantal als voor de invoering van de maatregelen.

De uitkomsten van het onderzoek sluiten aan bij de bevindingen uit eerdere onderzoeken. Daaruit blijkt dat Australië er feitelijk nog veel slechter aan toe is als in 2012. Het aantal rokers dat door de hoge prijzen zijn toevlucht heeft gezocht tot het illegale circuit is de afgelopen tien jaar flink gestegen, aldus de Maleise krant.

Aanleiding voor The Malay Mail om het onderzoek te publiceren is het feit dat na Singapore ook Maleisië en de Filipijnen overwegen om tabaksproducenten te verplichten ‘plain packaging’ toe te passen. In Nederland wordt deze maatregel, onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, per 1 september van kracht. De Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK), de brancheorganisatie van de in Nederland gevestigde sigaretten- en shagindustrie, zegt al langer dat neutrale verpakkingen niet werken. Die stelling wordt nu bevestigd door de Australische overheid.

 

Meer bij The Malay Mail:

 

Final nail in the coffin: Latest Australian data confirms failure of plain packaging 

 

 

 

 

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn