220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

VSK: Samen Sterk

De VSK is op 1 januari van dit jaar ontstaan uit een samenvoeging van de Stichting Sigaretten Industrie en de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie. Het samengaan van deze organisaties is een logisch gevolg van de jarenlange onderlinge samenwerking.

Ook tabaksverkopers spelen een belangrijke rol als het gaat om een toekomstbestendige branche, bijvoorbeeld als het gaat om een perfecte score op het gebied van leeftijdsverificatie.

COLUMN:

Voor veel mensen in Nederland geldt dat zij niet dagelijks bezig zijn met wat er op politiek gebied gebeurt. Binnen de tabaksbranche ligt de focus van ondernemers bij hun klanten. Maar juist voor tabaksproducten geldt dat de politieke besluiten uit Den Haag en Brussel grote gevolgen hebben voor onze sector.

door  Karin Op den Kamp  - Voorzitter Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten

Ga maar na: van de verkoopprijs van een pakje sigaretten gaat gemiddeld zo’n driekwart naar de overheid en gezondheidswaarschuwingen beslaan sinds vorig jaar meer dan de helft van de verpakking.  Verder kijkt de Nederlandse overheid nog naar aanvullende verpakkingseisen en de invoering van een uitstalverbod!

De doelstelling om roken door jongeren te ontmoedigen wordt door de leden van de VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- & Kerftabakfabrikanten) onderschreven. Maar maatregelen moeten natuurlijk wel bewezen effectief zijn en juist dat laatste lijkt tegenwoordig geen rol meer te spelen in de politieke besluitvorming.

Uitdagend klimaat

De VSK is op 1 januari van dit jaar ontstaan uit een samenvoeging van de Stichting Sigaretten Industrie en de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie. Voor de aangesloten leden* was het samengaan van deze organisaties een logisch gevolg van de jarenlange onderlinge samenwerking.

Die samenwerking is nodig, zeker in een tijd waarin je snel moet kunnen reageren op actuele thema’s. Wij vinden het belangrijk dat ook de belangen van onze sector worden gehoord en worden meegenomen in de politieke besluitvorming. Dat is nu maar beperkt het geval en dat is een gemiste kans, want het internationale karakter van onze industrie stelt ons juist in staat om overheden en politici te informeren over waardevolle ervaringen die elders zijn opgedaan. Ook in Nederland kan deze kennis worden toegepast en leiden tot de effectieve aanpak van problemen als jeugdroken en illegale handel. Hoewel de beeldvorming over onze industrie niet positief is, richt de VSK zich op volledige transparantie als het gaat om onze belangenbehartiging en onderliggende argumenten.

Samen staan wij sterk

Om in het huidige maatschappelijke speelveld effectief op te treden is het belangrijk om binnen de sector de rijen gesloten te houden. Bij belangenbehartiging geldt dat de ontvangende partij niet gebaat is bij net zoveel meningen over een dossier als dat er spelers binnen de sector zijn.

Ook tabaksverkopers spelen een belangrijke rol als het gaat om een toekomstbestendige branche, bijvoorbeeld als het gaat om een perfecte score op het gebied van leeftijdsverificatie. Als dit percentage stijgt tot 100%, heeft de overheid veel minder reden om na te denken over aanvullende maatregelen voor het tegengaan van jeugdroken. Ik spreek dan ook de hoop en ambitie uit om met alle schakels van de keten dezelfde kant op te kijken: samen staan wij sterk!*BAT, Imperial, JTI, Heupink&Bloeme en Landewyck Tabak Holland

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn