skip to Main Content

OPINIE Waarom vertrouwen de Europese instellingen de consumenten niet?

Europees Parlement

 

Het leek allemaal zo mooi rond het einde van de 20e eeuw. Omdat de levensstijl van veel Europeanen niet noodzakelijkerwijze de gezondste was, ontstond er consensus dat de consument beter geïnformeerd zou moeten worden. Door gedetailleerde informatie te vermelden op verpakkingen, ook van sigaretten, werd de consument goed voorgelicht en had hij alle mogelijkheden om zijn eigen vrije keuze te bepalen.

Deze gezonde situatie, waarbij de consument zelf kan bepalen in hoeverre hij gezondheidsrisico’s voor lief wil nemen, maakte steeds meer plaats voor paternalisme, waarbij de overheid met schreeuwerige waarschuwingen bepaalt wat goed is voor de mens en wat niet. Kennelijk vertrouwen de Europese instellingen de consumenten niet, schrijft Bill Wirtz, beleidsanalist van de belangenorganisatie Consumer Choice Centre in Brussel, in een uitvoerig opinieartikel in de Franse krant La Tribune.

Lees meer bij La Tribune:

 

Pourquoi les institutions européennes ne font-elles pas confiance aux consommateurs ?

 

 

 

Back To Top
Zoeken