220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

OPINIE Voortdurend stigmatiseren maakt rokers tot een kwetsbare groep mensen

Volwassen rokers zijn een sterk gestigmatiseerd deel van de bevolking, al zal men dit zelden toegeven. De ontkenning van deze waarheid maakt rokers niet alleen kwetsbaar voor ongelijke behandeling in de samenleving, het belemmert tevens hun pogingen om te stoppen, aldus Chelsea Boyd.

Boyd is als onderzoeker verbonden aan R Street, een onafhankelijk instituut dat onderzoek doet naar harm reduction. In een opiniebijdrage in Filter, een platform dat onderzoeken op het gebied van harm reduction omzet in journalistieke verhalen, betoogt ze dat zelfs artsen – volgens Boyd toch bij uitstek degenen die zich zouden moeten bekommeren om de gezondheid van mensen – zich schuldig maken aan het stigmatiseren van rokers. Bijvoorbeeld door hun minder snel nieuwe, marginaal levensverlengende geneesmiddelen aan te bieden, waarvoor niet-rokers veel gemakkelijker in aanmerking komen. ,,Uit een ander onderzoek bleek dat 83 procent van de artsen in de Verenigde Staten Chronische obstructieve longziekte (COPD) beschouwt als een aandoening waarvan mensen zelf de oorzaak zijn”, aldus Boyd.

Volgens de onderzoekster voelen rokers het stigma. Het et beïnvloedt hun gedrag, betoogt Boyd. Ze haalt onder meer een onderoek aan waaruit blijkt dat 8 procent van de rokers in het geval van een medisch traject geen melding maken van het feit dat ze roken, uit angst dat ze niet in aanmerking komen voor verdere behandeling.

Meer bij Filter:

Widespread Anti-Smoker Stigma Is Harmful as Well as Wrong  

Alle oorzaken en gevolgen van illegale sigaretten-handel

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn