220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

OPINIE Kennis Amerikanen over vapen neemt af door leugenachtige uitspraken activisten

Het percentage Amerikanen dat inziet dat vapen minder gevaarlijk is dan roken blijft maar dalen. En dat is hoogst opmerkelijk in een periode waarin steeds duidelijker wordt dat vapen potentieel schadebeperkend is.

Tot die conclusie komt Reason, een Amerikaans maandblad dat onder het motto ‘free minds and free markets’ verhalen schrijft vanuit de gedachte dat de wereld gebaat is bij zoveel mogelijk keuzevrijheid voor het individu. ,,Jarenlange misleidende en leugenachtige uitspraken van activisten, overheidsfunctionarissen en journalisten hebben een zware wissel getrokken op de waarheid”, concludeert het blad.

Reason baseert zich op een recente analyse van gegevens afkomstig uit twee nationale enquêtes. De resultaten daarvan geven aan dat activisten, regeringsfunctionarissen en journalisten jarenlang misleidende en leugenachtige uitspraken over vapen de wereld hebben ingestuurd, dan wel het verdraaien van de waarheid hebben getolereerd, aldus het blad.

Meer bij Reason:

The Percentage of Americans Who Understand That Vaping Is Less Dangerous Than Smoking Continues to Fall

 

Alle oorzaken en gevolgen van illegale sigaretten-handel

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn