220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

OPINIE Den Haag walst door waar Brussel op de rem trapt

Door Jan-Hein Sträter

Eurocommissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) heeft onlangs bekendgemaakt dat er geen enkel wetenschappelijk is dat een wijziging van de huidige ISO-meetmethode voor sigaretten nodig maakt. Zij reageerde daarmee als bewindspersoon Volksgezondheid op vragen van een Nederlandse Europarlementariër. Die meende, zoals in Nederland ook door het ministerie van VWS wordt beweerd, dat de zogenoemde Canadian Intense-methode beter zou zijn.

Er zijn in de loop der jaren diverse meetmethoden ontwikkeld, die beschrijven hoe sigaretten in een machine gerookt moeten worden om de gehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide te bepalen. Internationaal het meest bekend is de ISO-methode, die wordt voorgeschreven door de Wereldgezondheidsorganisatie, door de EU en de Europese lidstaten.

Mevrouw Kyriakides zegt nu dat de alternatieve meetmethodes helemaal niet een beter of realistischer beeld geven van de inname door een roker in de praktijk. Iets wat wij, als industrie, ook al jaren zeggen. Kyriakides voegt er nog aan toe dat een verandering van meetmethode het publiek de valse indruk zou kunnen geven dat daarmee iets gedaan is aan de schadelijkheid van sigaretten roken.

De voorganger van Kyriakides had al eerder in 2018 in een gesprek met Staatssecretaris Blokhuis aangegeven dat de Nederlandse overheid met zijn enthousiasme voor Canadian Intense in Europa alléén staat. Vorig jaar liet een woordvoerder van de Europese Commissie op vragen van de media weten dat er slechts ‘beperkte interesse’ was voor Blokhuis’ ideeën. Dat is een diplomatieke beleefdheidsformulering voor ‘een slecht idee’. En de Nederlandse Europarlementariër die er in de vorm van een officiële vraag nog een keer naar vroeg, krijgt het nu door Kyriakides uitgespeld: De meetmethode wordt niet veranderd.

Duidelijker kan bijna niet. Daarom is het opmerkelijk dat op het Binnenhof net gedaan wordt alsof Kyriakides niet bestaat. Daar wordt doorgewalst alsof Brussel niet op de rem heeft getrapt.

In november van dit jaar wordt in Nederland een grote internationale conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie gehouden. Deze conferentie gaat over tabaksontmoediging en Staatssecretaris Blokhuis heeft aangekondigd dat de Nederlandse inzet zal zijn de aanpak van ventilatiegaatjes in sigarettenfilters en de zogenaamd betere meetmethode.

De gaatjes zouden door de tabaksindustrie bedoeld zijn om de metingen gunstig te beïnvloeden. Die gedachte is inmiddels door de rechter ondubbelzinnig van tafel geveegd. Bovendien gaf de rechter aan dat er van enig bedrog of kwalijke opzet totaal geen sprake is.

Alle signalen wijzen er nu op dat ook het valse idee van de ‘betere’ methode niet gaat slagen.

Overigens is er helemaal niets tegen een nieuwe meetmethode die beter is dan de huidige, ook niet als die methode Canadian Intense heet. Maar op dit moment een internationaal aanvaarde standaard inruilen voor iets waar amper draagvlak voor bestaat is louter symboolpolitiek.

Jan Hein Sträter is directeur van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK)

 

Alle oorzaken en gevolgen van illegale sigaretten-handel

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn