220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

OPINIE De ‘nanny state’ is een zegen voor de illegale tabakshandel

Overheidsmaatregelen die erop gericht zijn om mensen gezonder te laten leven, moedigen criminaliteit aan. Namaak en smokkel zijn de onbedoelde, maar onvermijdelijke gevolgen van wettelijke maatregelen die zijn bedoeld om bijvoorbeeld het roken aan banden te leggen. De betuttelende houding van de overheid, in de Angelsaksische wereld ook wel aangeduid als ‘Nanny State’, creëert enorme kansen voor smokkelaars en vervalsers.

Tot die conclusie komt Tim Dawson in Sp!ked, een Brits opinietijdschrift dat online verschijnt. Het magazine vaart naar eigen zeggen een gematigd rechtse koers, onder meer door op te komen voor de vrijheid van het individu.

Dawson zet in zijn bijdrage uiteen hoe goedbedoelde overheidsmaatregelen door de jaren heen contraproductief gewerkt hebben. Zo is de Amerikaanse drooglegging in de jaren ’20 van de vorige eeuw een belangrijke voedingsbodem geweest voor de georganiseerde misdaad.

Een actueel voorbeeld van de manier waarop de onderwereld door allerlei overheidsmaatregelen kan floreren vormt Ierland, waar er door belastingverschillen tussen het noorden en het zuiden relatief gemakkelijk geld kan worden verdiend met smokkel. Daarnaast heeft de invoering van ‘neutrale verpakkingen’ voor sigaretten ertoe geleid dat er veel valse sigaretten in omloop zijn, die wellicht nog veel schadelijker zijn voor de volksgezondheid dan echte sigaretten, aldus Dawson.

 

Lees meer bij Sp!ked:

 

The nanny state is a boon to bootleggers

 

 

 

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn