220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

OPINIE Beperkingen op vapen eerder schadelijk dan bevorderlijk voor de volksgezondheid

Een verbod op de verkoop van e-sigaretten en de bijbehorende vloeistoffen, zoals onlangs geïntroduceerd in onder andere de Amerikaanse stad San Francisco, richt eerder grote schade aan dan dat het helpt de volksgezondheid te verbeteren. Dat stelt Raymond March, een assistent-professor economie aan de universiteit van Noord-Dakota die zich heeft verdiept in de sociaal-maatschappelijke gevolgen van vapen.

In een opiniebijdrage in The Hill, een dagblad dat zich richt op politiek nieuws en gratis wordt verspreid in de buurt van het Capitool Washington, stelt March dat de kans aanzienlijk is dat mensen die nu gebruik maken van e-sigaretten in groten getale zullen overstappen op gewone sigaretten als hun het vapen onmogelijk wordt gemaakt omdat de daarvoor benodigde spullen niet meer verkocht mogen worden. ,,En dat terwijl het gebruik van e-sigaretten ironisch genoeg juist een middel is om van het roken af te komen”, aldus March.

Hij wijst erop dat organisaties op het gebied van de volksgezondheid in Canada vapen juist in alle openheid ondersteunen als een middel om rokers te helpen stoppen. ,,In het Verenigd Koninkrijk hebben ziekenhuizen vape-shops ingericht om rokers te motiveren over te stappen. In de Verenigde Staten zijn velen erin geslaagd hun rookverslaving weg te vapen”, aldus de wetenschapper. ,,Vapen is schadelijk. Maar omdat restricties op het gebied van vapen ertoe kunnen leiden dat miljoenen overschakelen naar de belangrijkste oorzaak van vermijdbare dood, moeten we voorzichtig zijn om een epidemie niet exponentieel erger te maken.”

Meer bij The Hill:

Banning e-cigarette sales will do more harm than good

 

 

Alle oorzaken en gevolgen van illegale sigaretten-handel

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn