220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

Neutrale verpakkingen ondermijnen vrije handel en intellectueel eigendomsrecht

Neutrale verpakkingen voor sigaretten zijn onwenselijk omdat ze niet helpen bij het stoppen met roken en ze rokers bovendien de zwarte markt op duwen. Daarnaast zijn ze ook uit het oogpunt van vrije handel een merkwaardig fenomeen. Ze ontnemen legale ondernemingen de branding die ze in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld. Erger nog, ze vormen een precedent voor overheidsregulering van andere industrieën en producten.

Tot die conclusie komt het Amerikaanse conservatieve nieuwsplatform The Daily Signal, dat de nadelen van de invoering van neutrale verpakkingen op een rijtje zette. Volgens het politieke nieuwskanaal schaadt al te ingrijpende overheidsbemoeienis de wereldeconomie en leidt ze tot verlies van talloze banen. ,,Intellectuele eigendomsrechten zijn onvervreemdbare mensenrechten die worden erkend onder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze zijn ook een substantieel onderdeel van de wereldeconomie van vandaag. Landen die een sterke bescherming van intellectuele eigendom bieden, profiteren van de prikkel om te innoveren en hebben het vertrouwen van beleggers.”

Meer bij The Daily Signal:

This UN Tobacco Policy Is Backfiring Around the World

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn