skip to Main Content

Wie neemt de leiding over TT&A systeem

De Europese Unie wil de productie van namaaksigaretten- en geneesmiddelen aan banden leggen met een TT&A systeem (Track, Trace & Authentication).

Zowel de industrie als overheden zijn het erover eens dat TT&A een essentieel instrument is bij de bestrijding van het probleem, maar wie moet belast worden met de uitvoering ervan?

LEES MEER BIJ:
Industry should take lead on TT&A governance

 

Back To Top
Zoeken