skip to Main Content

Illegale tabakshandel: een groeiend probleem

De leden van de de VSK zetten zich actief in om de almaar groeiende illegale tabakshandel te stoppen. Tabaksproducten horen tot de producten die het meest worden getroffen door illegale handel. Het is bovendien één van de belangrijkste financieringsbronnen voor criminele organisaties en terroristische groepen.

Wat zijn illegale tabaksproducten?

Illegale tabaksproducten zijn tabaksproducten waarvoor geen belasting wordt afgedragen. Ze kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

Smokkel

Tabaksproducten die worden geproduceerd voor een specifiek land, die vervolgens door smokkelaars illegaal worden omgeleid naar een andere markt, waar deze producten meestal zwaarder belast worden en dus duurder zijn in de winkel.

Verboden productie

Sigaretten die zonder toestemming van de merkhouder worden nagemaakt (vervalst) met de bedoeling het legitieme product te kopiëren, belasting en accijns te ontwijken en consumenten te misleiden.

Deze producten worden bovendien geproduceerd zonder enige waarborging van de vele kwaliteits- en veiligheidsnormen die van toepassing zijn op de legale tabaksindustrie. En bovendien voldoen ze vaak ook niet aan wet- en regelgeving

Nep-merken

Nep-merken (‘Illicit Whites’) worden door de FIOD gedefinieerd als sigaretten zonder naam of met een denkbeeldige of niet-geregistreerde merknaam. Deze producten worden geproduceerd met het doel om deze vervolgens te smokkelen naar andere landen om ze daar illegaal te verkopen. Illicit whites vormen meer dan een derde van de totale illegale sigarettenconsumptie in Europa. Ook in Nederland stijgt het aandeel aanzienlijk.

De harde cijfers

De Europese Commissie schatte in 2010 al in dat de illegale tabakshandel jaarlijks tot ongeveer 10 miljard aan verloren overheidsinkomsten leidde. Er is voldoende reden om aan te nemen dat dit bedrag sindsdien aanmerkelijk is gestegen.

Om een actuele indruk te krijgen van de omvang van illegale sigarettenhandel in Nederland, laten de leden van VSK jaarlijks verschillende onderzoeken uitvoeren door onafhankelijke onderzoeksbureaus zoals KPMG en KANTAR. Uit het meest recente WSPM rapport over illegale handel blijkt dat van de totale geconsumeerde hoeveelheid in Nederland zo’n 23% illegaal is.

Tabaksvondsten in Nederland

Ook in Nederland worden geregeld illegale fabrieken opgerold en illegale tabak in beslag genomen. In dit overzicht zijn de meest recente vondsten vermeld.

Dat Nederland een markt kent voor illegale tabaksproducten blijkt ook uit de vele nieuwsberichten over de opsporing van smokkel en productie van illegale tabaksproducten in Nederland.

Invallen FIOD

Hieronder enkele foto’s die FIOD-medewerkers maakten tijdens het oprollen van illegale fabrieken, opslaglocaties en smokkeloperaties in Nederland.

 

Back To Top
Zoeken