skip to Main Content

Hoe de Staat in 2022 1,4 miljard aan accijns misloopt

29.9% van de in Nederland gerookte sigaretten komt uit buitenland

De misgelopen kosten van de Staatskas – van in beslag genomen partijen illegale tabak –  lopen elk jaar op tot tientallen miljoenen. Een flinke strop voor de Staatskas. Maar het is slechts een gedeelte van de gemiste accijns door in het buitenland gekochte (en in Nederland opgerookte) sigaretten en shag.

In 2020 voerde de Nederlandse overheid de grootste accijnsverhoging door op sigaretten en shag. Hierdoor nam prijsverschil met Belgische en Duitse tabak nog verder toe. Tot 10 euro voor een slof sigaretten en zelfs 28 euro verschil voor een slof shag.

Voor Nederlanders is het nu aantrekkelijker om tabak in buurlanden te halen. Daarnaast kopen steeds meer consumenten hun tabaksproducten in het illegale circuit. Door de oplopende kosten vanuit accijnsverhogingen loopt de Nederlandse schatkist in 2021 zo’n 1,4 miljard euro mis. Dat blijkt uit berekeningen van de Nationale Smokkel Monitor. 

De kosten van tabakssmokkel

Wanneer tabak in het buitenland gekocht wordt en in Nederland wordt gerookt, wordt daarover in ons land geen enkele accijns of andere belasting betaald. Denk aan aankopen over de grens en illegaal ingevoerde producten.

Dit kost de Nederlandse overheid in 2022 € 1,2 miljard aan sigaretten- en € 209 miljoen aan shag-accijns en -omzetbelasting.

De berekeningen zijn gebaseerd op cijfers van onderzoeksbureaus WSPM en Kantar. In totaal zullen er in Nederland dit jaar naar verwachting zo’n 9 miljard sigaretten worden verkocht. Uit het Empty Pack Survey van WSPM blijkt dat ongeveer 29.9% van de sigarettenverpakkingen in ons land van buitenlandse afkomst is.

Sigaretten: 1,2 miljard aan gemiste overheidsinkomsten

Op grond van bovenstaande cijfers zullen er in 2022 ca. 3,8 miljard sigaretten worden gerookt in Nederland, waarover in ons land geen belasting is betaald. Als al die sigaretten gewoon in Nederland waren gekocht, had dat de Nederlandse Staat ongeveer € 1,2 miljard aan extra accijns en belasting opgeleverd.

Shag: meer dan 200 miljoen aan gemiste overheidsinkomsten

De Nationale Smokkel Monitor rekende ook uit hoe groot het verlies aan belastingen is op shag, die in het buitenland is gekocht. Ook shag is in ongeveer 18% van de gevallen van buitenlandse origine. Als die shag in Nederland over de toonbank was gegaan, dan was dit omgerekend goed geweest voor ruim € 209 miljoen aan extra accijns en belasting.

De oplossing

“De Nederlandse Staat loopt in 2022 daarmee ongeveer € 1,4 miljard miljoen mis aan accijns en btw door in het buitenland gekochte sigaretten- en shagproducten”, zegt Jan Hein Sträter, directeur van de VSK.  “En dan hebben we de illegale namaaksigaretten nog niet eens meegerekend. Als de overheid de accijns wil verhogen, zeggen wij: doe dat op een gematigde wijze, verspreid over meerdere jaren.” Deze aanpak is in Duitsland al zeer succesvol gebleken, aldus Sträter. “Met grote, schoksgewijze verhogingen werk je smokkel alleen maar in de hand.”

Back To Top
Zoeken