220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

Jaarplan Douane: meer toezicht en internationale coördinatie

De douane heeft het jaarplan voor 2023 gepresenteerd. Het plan schetst  een beeld van haar voornemens voor het komende jaar. 

De douane zorgt onder andere voor juiste, tijdige en volledige opbrengsten aan belastingen en invoerrechten. Over tabakswaren, alcoholhoudende dranken en minerale oliën heft en int de douane accijns. De Nederlandse schatkist ontvangt hiervan de opbrengsten.

Miljarden euro’s gaan om in de fiscale taken van de douane. Daar wordt op verschillende manieren invulling aan gegeven. Veel energie steekt de douane in de dienstverlening, door het zo makkelijk mogelijk te maken voor bedrijven en burgers om aan wet- en regelgeving te voldoen. Door een eenvoudige aangifteprocedure, toegankelijke systemen en goede informatievoorzieningen te bieden.

Het beschermen van de Nederlandse en Europese samenleving tegen niet gewenste goederen of beperkte goederen met regels, is een andere hoofdtaak van de douane. Dit doet de douane door een bijdrage te leveren aan het bestrijden van (drugs-)criminaliteit. Dit gaat om de bescherming voor goederen die gevaar kunnen vormen voor de volksgezondheid en de veiligheid, maar ook een gevaar voor natuur en milieu of voor de economie van de EU.

De douane houdt toezicht op het invoeren van medicijnen en verdovende middelen, met name chemicaliën. Daarnaast gaat zij het witwassen van crimineel geld tegen.

Vanaf 2023 zal de douane zich meer inzetten op het versterken van haar toezicht van de Nederlandse mainports en andere toegangspoorten. Zoals de haven van Rotterdam en de luchtvaart sector. Graag wil de douane de aanzegtermijn verkorten, zodat de onvoorspelbaarheid van controles kan worden vergroot. Ook heeft de douane als doel om meer cameratoezicht te installeren. Hierdoor heeft de douane meer fysiek toezicht en kan zij mogelijke dode hoeken aan de grenzen wegnemen.

Het Openbaar Ministerie geeft opdracht aan de douane om de bestrijding van de uitvoer van synthetische drugs als prioriteit te behandelen. De douane gaat daarom ook samenwerken met de douanediensten van Australië en de Verenigde Staten. Doelstelling is om zoveel mogelijk (synthetische) drugs al voor vertrek uit Nederland te onderscheppen.

Het jaarplan van 2023 geeft ook weer dat team Smoke wordt vernieuwd. Dit team is een samenwerking tussen de douane, de FIOD en het Openbaar Ministerie. Smoke bestrijdt de fraude van illegale productie van tabaksproducten. De douane leveren meer medewerkers voor het team.

Lees het hele rapport verder op Rijksoverheid.nl

Douane Jaarplan 2023

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn