220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

Ellie Lust legt ondergrondse handel in sigaretten bloot

In Nederland neemt het illegale fabriekjes waar namaak merksigaretten worden gemaakt hand over hand toe. Het zijn sigaretten die vaak nog giftiger zijn dan de reguliere sigaretten en die worden gemaakt door mensen die slachtoffer zijn van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Ellie Lust legt deze handelslijn bloot, laat zien waar deze illegale handel onder de toonbank wordt verkocht en gaat mee met opsporingsdiensten tijdens invallen in verschillende ondergrondse werkplaatsen.

Het duurder maken van een pakje sigaretten of shag door het voeren van een accijnsbeleid wordt algemeen beschouwd als een effectieve maatregel die rokers aanzet om minder de gaan roken of zelfs met roken te stoppen. Of het daadwerkelijk zo werkt is de vraag.

De ervaring in landen die de afgelopen jaren eveneens een accijnsbeleid hebben gevoerd met de bedoeling roken onaantrekkelijker te maken leert dat met name mensen met lagere inkomens de dupe worden van een dergelijk beleid. Doordat een pakje sigaretten voor hen feitelijk onbetaalbaar wordt, kan het voor mensen met een bescheiden inkomen aantrekkelijk zijn om hun toevlucht te zoeken in de illegale handel, die inmiddels in veel Europese landen welig tiert. De georganiseerde criminaliteit verdient veel geld met de handel in illegale sigaretten, terwijl de pakkans in vrijwel alle landen uiterst klein is. Komt het in Nederland al tot arrestaties, dan legt een rechter doorgaans relatief lage straffen op.

Kijk hier de hele aflevering:

Download het gratis e-book met overzichtelijk alle informatie over de oorzaken en gevolgen van illegale tabakshandel.

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn