220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

Douaneonderzoek kijkt naar grenseffecten door nieuwe maatregelen

Van alle lege sigarettenpakjes die op straat te vinden zijn, is een kwart niet op een legale manier verkocht in Nederland. Dit blijkt uit het pakjesraaponderzoek, ofwel Empty Package Survey (EPS). Met dit onderzoek wordt gekeken of er grenseffecten zijn door de nieuwe maatregelen om roken te ontmoedigen.

Nieuwe maatregelen als een beperking van het aantal verkooppunten en een forse verhoging van de accijns zijn er om roken te ontmoedigen. Met behulp van dit onderzoek kan het de overheid zien wat de effecten daarvan zijn.

“Bij een EPS worden pakjes sigaretten van de straat geraapt. Vervolgens wordt de herkomst van deze pakjes geanalyseerd”, schrijven de demissionaire staatssecretarissen van Financiën en Volksgezondheid in een Kamerbrief. 

De douane voerde het EPS afgelopen najaar uit en daaruit bleek dat over 25% van de pakjes geen accijns is betaald in Nederland. Dit is een stijging ten opzichte van voorgaande metingen. In 2021 was dit 15,3% en in 2019 was het 15,8%. Het percentage pakjes sigaretten waar accijns over is betaald in het buitenland is van 10,9% in 2021 toegenomen tot 18,6% nu.

“Het grootste deel van deze pakjes komt uit Bulgarije en Polen. Andere herkomstlanden die in de top zes staan, zijn Duitsland, Turkije, Luxemburg en België”, staat in de Kamerbrief. Daarnaast is ook het aandeel namaak- en illegale sigaretten gestegen.

“Onderzoek naar de oorzaken van deze stijging is niet gemakkelijk. Het ligt voor de hand dat een van de redenen is dat naarmate de accijns op tabaksproducten hoger wordt het voor criminele organisaties lucratiever wordt om illegaal te handelen in tabaksproducten.”

Lees het hele artikel verder op nu.nl

Kwart van sigarettenpakjes op straat is niet Nederlands

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn