220620-Nationale-Smokkel-Monitor-logo

Branchevereniging VSK: Neutrale Verpakkingen voor Tabak zijn bewezen niet effectief

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wil vanaf januari 2020 neutrale verpakkingen verplicht stellen voor sigaretten en shag. Dat blijkt uit een publicatie het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Brancheorganisatie VSK (Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten) betreurt de aangekondigde maatregel. ,,Met deze inzet gaat de staatssecretaris voorbij aan de ervaringen in andere landen waar deze maatregel reeds is ingevoerd. Daarnaast ontbreekt er in Nederland draagvlak voor deze maatregel en wordt geen rekenschap gegeven van de bewezen onbedoelde neveneffecten van deze maatregel”, zo stelt de organisatie in een persbericht.

,,Plain packaging werkt niet”, zegt VSK-directeur Jan Hein Sträter in een toelichting. ,,Australië was in 2012 het eerste land waar alle merkuitingen, zoals logo´s, verboden werden met als doel om het aantal rokers sterk te verminderen. Inmiddels is gebleken dat de invoering van plain packaging geen enkel effect heeft gehad op het percentage van de Australische bevolking dat rookt. Uit cijfers van de Australische overheid blijkt ook dat het percentage rokers in de periode 2013 – 2016 niet significant is gedaald – de eerste periode in twintig jaar dat er geen statistisch significante daling heeft plaatsgevonden.”

Opvallend is verder dat de illegale markt voor sigaretten in Australië de afgelopen jaren met naar schatting met 30 procent gegroeid is, waardoor de rekening voor de Australische belastingbetaler als gevolg van illegale sigarettenhandel is opgelopen tot 1.6 miljard AUD per jaar, ofwel bijna 1 miljard euro. Daar is niemand bij gebaat: de inkomsten van deze illegale handel worden onder meer ingezet voor de financiering van terreurorganisaties, de overheid loopt haar accijnsinkomsten mis, MKB-ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan en consumenten lopen het risico om ongereguleerde producten te consumeren. “

De VSK-directeur noemt het daarnaast ‘nogal brutaal’ dat de staatssecretaris ervoor kiest om het ontwerpbesluit te publiceren voordat de Tweede Kamer zich heeft kunnen uitspreken  over het Nationaal Preventie Akkoord, het document waar deze maatregel uit voortvloeit. Sträter: ,,In januari 2019 heeft de Tweede Kamer meer dan 500 kamervragen gesteld over het Nationaal Preventie Akkoord, waaronder over de invoering van neutrale verpakkingen. Deze vragen zijn tot op heden door het Ministerie niet beantwoord. Ook het plenaire kamerdebat over het Nationaal Preventie Akkoord heeft nog niet plaatsgevonden, noch zijn de huidige maatregelen op het gebied van tabaksverpakkingen geëvalueerd.”

De VSK stelt verder vast dat het invoeren van neutrale verpakkingen ‘een grove inbreuk’ is op het intellectueel eigendom van de tabaksfabrikanten. Sträter: ,,In dit land is het eigendomsrecht wettelijk verankerd. Dit voorstel walst daar overheen op een manier die schadelijk is voor het vestigingsbeleid in Nederland. Het internationale bedrijfsleven is allergisch voor overheden die willekeurig eigendomsrechten schenden.”

 

Download het gratis e-book met overzichtelijk alle informatie over de oorzaken en gevolgen van illegale tabakshandel.

Andere artikelen

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn