skip to Main Content

De legale tabaksmarkt: de cijfers

Totale marktwaarde (2020):

0

Belastingopbrengst (accijns + btw) in Rijksbegroting 2021:

 

0

Aantal tabaksverkooppunten in Nederland in 2021:

 

60000

Het effect van beleid op illegale handel

Het effect van een beleid in de vorm van accijns-stijgingen op de illegale tabakshandel wordt soms gebagatelliseerd. Toch blijkt uit onderzoek van Alvarez & Marsal (2021) dat snel achtereenvolgende accijns- en prijsverhogingen de illegale handel wel degelijk laten toenemen.

Het punt waarop een roker besluit om illegale tabaksproducten gaat kopen, wordt beïnvloed door verschillende redenen. Zo is de prijs van legale producten belangrijk en ook de beschikbaarheid van illegale alternatieven heeft hier invloed op. De betaalbaarheid van legale tabaksproducten is afhankelijk van de verkoopprijs. Ook is het besteedbaar inkomen van de consument van belang. Wanneer de stijging van de prijs groter is dan de stijging van het besteedbaar inkomen, daalt de betaalbaarheid van het product. Het belastingniveau (accijns) en de hoogte van de prijs in de winkel hebben hier een grote invloed op. De algemene conclusie is dat illegale handel voornamelijk het gevolg is van betaalbaarheidsdruk. Waarbij die druk vooral wordt veroorzaakt door de gevolgen van belastingheffing voor de consumentenprijs.

De steeds hogere tabaksaccijns is een belangrijke oorzaak geweest van de groei van de illegale handel. Zo ook in Nederland. Rokers die op zoek zijn naar goedkopere producten, vinden dan al snel een alternatief in illegale producten. Het grote verschil tussen tabaksbelastingen (accijnsen) in verschillende landen biedt kansen voor smokkelaars. Dit geldt niet alleen voor tabak, maar net zo goed voor alcohol: hoe groter de accijns- en prijsverschillen tussen landen, hoe meer illegale handel.

Overzicht structuur tabaksprijs Nederland:

De prijs van tabak in verschillende Europese landen

  • minder dan €1
  • €1-€4
  • €4-€7
  • €7-€9
  • meer dan €9

Om illegale handel te beperken is een goed belastingbeleid en effectieve handhaving nodig. Een daadkrachtige bestrijding van de illegale handel in tabak is essentieel. Dit om te voorkomen dat de illegale handel snel uit de hand loopt en vervolgens moeilijk uit te roeien is. Er kunnen al snel professionele aanvoerroutes worden ontwikkeld.

De illegale handel in tabak bevindt zich wereldwijd. Door de betrokkenheid van de georganiseerde misdaad en haar rol bij de financiering van terrorisme, is een succesvolle bestrijding van illegale handel van groot belang. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken. Belanghebbenden zoals beleidsmakers, regelgevers, belastingautoriteiten, handhavingsinstanties, volksgezondheidswerkers en legale tabaksbedrijven zijn hierbij betrokken. Alleen door samen te werken kunnen doeltreffende en uitvoerbare maatregelen worden genomen. Daarnaast kunnen ook eventuele onbedoelde gevolgen worden bepaald en gemeden.

Back To Top
Zoeken