skip to Main Content

De legale tabaksmarkt: de cijfers

Totale marktwaarde (2020):

 

0

Belastingopbrengst (accijns + btw) in Rijksbegroting 2021:

 

0

Aantal tabaksverkooppunten in Nederland in 2021:

 

60000

Het effect van accijns op illegale handel

 

Het effect van antirookbeleid in de vorm van accijns-stijgingen op de illegale tabakshandel wordt soms gebagatelliseerd. Uit onderzoek van A&M blijkt echter dat snel achtereenvolgende accijns- en prijsverhogingen de illegale handel wel degelijk doen toenemen.

Uit de analyse blijkt dat het punt waarop een roker besluit om illegale tabaksproducten te kopen, wordt beïnvloed door de prijs van legale producten en de beschikbaarheid van illegale alternatieven. De betaalbaarheid van legale tabaksproducten is afhankelijk van zowel de verkoopprijs als het besteedbaar inkomen. Wanneer de stijging van de prijs groter is dan de stijging van het besteedbaar inkomen, daalt de betaalbaarheid van het product. Het belastingniveau (accijns) en de hoogte van de prijs in de winkel hebben hier een grote invloed op. De algemene conclusie is dat illegale handel voornamelijk het gevolg is van betaalbaarheidsdruk, die op zijn beurt voornamelijk wordt veroorzaakt door de gevolgen van belastingheffing voor de consumentenprijs.

De steeds hogere tabaksaccijns is een belangrijke oorzaak geweest van de groei van de illegale handel. Zo ook in Nederland. Rokers die op zoek zijn naar goedkopere producten, vinden dan al snel een alternatief in illegale producten. Sterk verschillende tabaksbelastingen (accijnsen) in verschillende landen bieden aantrekkelijke winstkansen voor smokkelaars. Overigens geldt dit niet alleen voor tabak, maar net zo goed voor alcohol: hoe groter de accijns- en prijsverschillen tussen landen, hoe meer illegale handel.

Overzicht structuur tabaksprijs Nederland:

De prijs van tabak in verschillende Europese landen

  • minder dan €1
  • €1-€4
  • €4-€7
  • €7-€9
  • meer dan €9

Een redelijk belastingbeleid en effectieve handhaving zijn de belangrijkste wapens om illegale handel te beperken. Een daadkrachtige bestrijding van de illegale handel in tabak is essentieel, om te voorkomen dat de illegale handel snel escaleert en vervolgens moeilijk uit te roeien is, omdat professionele aanvoerroutes zijn ontwikkeld.

Gezien het mondiale karakter van de illegale handel in tabak, de betrokkenheid van de georganiseerde misdaad en haar rol bij de financiering van terrorisme, is de succesvolle bestrijding van illegale handel van cruciaal belang. Dit kan alleen worden bereikt door een gezamenlijke inspanning, waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn; beleidsmakers, regelgevers, belastingautoriteiten, handhavingsinstanties, volksgezondheidswerkers en legale tabaksbedrijven. Alleen door een dergelijke samenwerking kunnen doeltreffende en uitvoerbare maatregelen worden genomen en kunnen eventuele onbedoelde gevolgen worden bepaald en vermeden.

Back To Top
Zoeken